Nộp bài dự thi trực tuyến

    Vui lòng nộp file đúng thể loại dự thi, theo các yêu cầu bên dưới :

    Nộp file dự thi thiết kế QUÀ TẶNG HỘI NGHỊ:


    Nộp file dự thi thiết kế QUÀ TẶNG DU LỊCH:


    Lưu ý nếu tham gia dự thi nộp nhiều hơn 1 ý tưởng thiết kế, vui lòng nộp link google drive hay dropbox... theo ô bên dưới:


    (*Lưu ý: Trường hợp tệp quá lớn hoặc lượt truy cập quá cao gây tắc nghẽn hệ thống, thì sinh vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: [email protected])