GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Giải thưởng bao gồm cho 2 thể loại:

  1. Bảng A: Quà tặng Hội nghị.
  2. Bảng B: Quà tặng lưu niệm du lịch.

Các giải thưởng cho 2 thể loại sẽ đều có giải nhất/nhì/ba và khuyến khích, cụ thể như sau:

  1. Bảng A: Quà tặng Hội nghị
  • Giải nhất:

01 giải nhất 80.000.000đ (bao gồm tiền mặt và quà tặng, vouchers). Giấy chứng nhận của Sở Du Lịch Thành phố và Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Giải nhì:

01 giải nhì 50.000.000đ (bao gồm tiền mặt và quà tặng, vouchers). Giấy chứng nhận của Sở Du Lịch Thành phố và Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Giải ba:

03 giải ba, 30.000.000đ (bao gồm tiền mặt và quà tặng, vouchers). Giấy chứng nhận của Sở Du Lịch Thành phố và Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Giải khuyến khích: 10 giải khuyến khích, mỗi giải 10.000.000đ (bao gồm tiền mặt và quà tặng, vouchers). Giấy chứng nhận của Sở Du Lịch Thành phố và Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Bảng B: Quà tặng lưu niệm du lịch
  • Giải nhất:

01 giải nhất 80.000.000đ (bao gồm tiền mặt và quà tặng, vouchers). Giấy chứng nhận của Sở Du Lịch Thành phố và Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Giải nhì:

01 giải nhì 50.000.000đ (bao gồm tiền mặt và quà tặng, vouchers). Giấy chứng nhận của Sở Du Lịch Thành phố và Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Giải ba:

03 giải ba, 30.000.000đ (bao gồm tiền mặt và quà tặng, vouchers). Giấy chứng nhận của Sở Du Lịch Thành phố và Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải khuyến khích: 10 giải khuyến khích, mỗi giải 10.000.000đ (bao gồm tiền mặt và quà tặng, vouchers).

Giấy chứng nhận của Sở Du Lịch Thành phố và Hội Thiết kế tạo mẫu sản phẩm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Cá nhân, tổ chức đạt giải sẽ chịu trách nhiệm kê khai, giải trình và thực hiện các nghĩa vụ thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng. Ban Tổ Chức chỉ chịu trách nhiệm chi trả đúng số tiền thí sinh đạt giải thưởng theo quy định. Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể tăng hoặc giảm cơ cấu giải thưởng ở từng thể loại.