Sở Du Lịch TP Hồ Chí Minh

140 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 028.3824.2902
Fax:(+84) 028.3829.3056
Email : [email protected]
Web: https://www.sodulich.hochiminhcity.gov.vn